Референции

Несъмнено най-голямото удовлетворение от усилията, които влагаме са нашите доволни клиенти, на които благодарим за доверието и лоялността. В потвърждение на нашия висок професионализъм и инженерен подход към решаване на проблемите, “Контактна мрежа” ЕООД постоянно получава референции, благодарствени писма и награди.

“IEMC Consortium”:
Сертификат - Дунав Мост Видин-Калафат
“Сименс” ЕООД:“Екип 2000 – Котов и сие” СД:
СименсЕкип 2000
Консорциум “ХТГ Инженьорбюро Фюр Баувезен ГМБХ”:“Германско-българско обединение за проектиране”:
Консорциум ХТГ Инженьорбюро Фюр Баувезен ГМБХГерманско-българско обединение за проектиране
Copyright © 2023 "Контактна мрежа" ЕООД - Електрификация на транспорта