Проекти

“Контактна мрежа” ЕООД е завършила много проекти, част от които са:

ГодинаОбект
2019Ел.ж.п. линия гара Завет (Контактна мрежа)
2018Екзекутивна документация ел.ж.п.л. Церковски-Бургас (Контактна мрежа)
2017Промяна гара Бургас (Контактна мрежа)
2017Промяна междугарие Вл.Павлов-Бургас (Контактна мрежа)
2017Промяна ДУ секц. разединители г.Айтос; г.Българово; г.Дружба; г.Д.Езерово; г.Вл.Павлов.
2017Промяна г.Карнобат (Контактна мрежа)
2016Подмяна на амортизирани и наклонени стълбове в участъци на железопътната инфраструктура
2016Реконструкция на бул. Демокрация в участъка от ул.2п-ти черноморски преходен полк ул.цар Симеон – трол. т-рт гр. Бургас
2016Модернизация на ж.п. у-к Стамболийски-Пловдив – конт. мрежа
2016Пловдив-Бургас 2 – идеен проект – конт. мрежа
2015“Естакада на гара Илиянци км3+718”, част “Контактна мрежа”
2015“Интермодален терминал Пловдив”, част “Контактна мрежа”
2015“Надлез товарна гара Бургас”, част “Контактна мрежа”
2015“Рехабил. на трамвайна конт. мрежа бул. Витоша от ул.Гургулят до ул.Бяла черква”, част “Контактна мрежа”
2014“Рехабилитация на тролейбусна контактна мрежа в гр. Стара Загора”, част “Контактна мрежа”
2014“Рехабил. на тролейбусна контактна мрежа в град Русе”, част “Контактна мрежа”
2014“Механиз. ремонт на ж.п.в о.п. Плачковци-Кръстец”
2014“Рехабилитация ж.п. отсечка Церковски-Бургас”, част “Контактна мрежа”
2013“Рехабилитация участък Михайлово-Калояновец”, част “Контактна мрежа”
2012“Аварийно механизирано възстановяване на железния път в междугарието Зверино -Мездра юг Път № 2 от km 71+102 (КС №3) до km 85+320 (КС №6) с дължина 14 218 m по 2-ра жп линия”, част “Контактна мрежа”
2012“Автомагистрала “Струма” Лот 4 “Сандански – Кулата”, участък от км 423+500 до км 438+500, част “Контактна мрежа”
2012“Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП „НК ЖИ”, участък Величково – Синдел”, част “Оптичен кабел 36 ов ADSS за окачване по стълбовете на контактната мрежа Величково – Юнак – Синдел”
2012“Реконструкция и отводняване на входната гърловина гара Аспарухово”, част “Контактна мрежа”
2012“Укрепване на железен път от км 109+000 до км 117+000 в междугарието Юнак-Величково по 3-та жп линия”, част “Контактна мрежа”
2012“Захранване от фидер и дистанционно управление на разединители” – участък Ябълково-Димитровград
2012“Захранващ и обратен фидер ТП Димитровград”
2011“Изграждане на система за регистрация на движението на тунел 3 – Долно Камарци – Мирково”
2011“Пътен възел Бургас – Средец – Созопол” – преустройство тролейбусна контактна мрежа
2011“Дистанционно управление на гарови разединители г. Караджалово и г. Ябълково”
2010“Техническа помощ за развитие на ЖП възел София”
2010“Разширение тролейбусен транспорт гр. Бургас”
2010Авторизиране проект по контактна мрежа за обект “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград; участък: Първомай – Димитровград”
2009“Инсталиране на оптичен кабел по жп линия София – Карлово”
2007-2009Техническа помощ за обект “Модернизацията на жп линия Видин – София”
2007-2008Прединвестиционно проучване за проект “Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат – Синдел” – Електрификация на всички гари.
2007-2008“Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости на линията София – Карлово – Зимница” – Технически проект – електрификация
2007“Електрификация на жп линия Генерал Тодоров – Кулата”
2006“Оптичен кабел – ЖП линия Благоевград – Кулата”
2005“Извършване на аварийно-възстановителна работа в междугарието Ихтиман – Костенец” – контактна мрежа
2005“Извършване на аварийно-възстановителни работи гара Белово”
2004“Електрификация на ЖП линия Драгоман – Калотина запад – Граница – подвижна тягова подстанция “Алдомировци”, горно строене, СЦБ, контактна мрежа, захранващи и обратни фидери, ВиК, архитектурна и конструктивна част”
2003-2004“Дунав-мост – идеен и технически проект”- проектиране контактна мрежа, дистанционно управление на разединители, захранващи и обратни фидери, окачване на оптичен кабел по стълбовете на контактната мрежа; тягови и електрически изчисления за участъка; проектиране разширението на ТП Видин; осветление и захранване на пътническа гара Видин, нова гара за товарни влакове, разделен пост Капитановци”
2003Консултант към ДП “НКЖИ” за “Електрификация на ЖП линия Пловдив – Свиленград”, част “Контактна мрежа” – 160 km
Copyright © 2023 "Контактна мрежа" ЕООД - Електрификация на транспорта