Информация

“Контактна мрежа” ЕООД е проектантска фирма с основна дейност електрификация на транспорта – железопътен, тролейбусен и трамваен.

От своето създаване през 2002г. до днес, “Контактна мрежа” ЕООД се утвърди като еталон за качество. Това се дължи на мотивирания екип от специалисти с богат опит в проектирането и реализирането на проекти в областта на електрификацията.

Управител на фирмата е инж. Йордан Паунски – дипломиран електроинженер с дългогодишен опит като проектант, авторски надзор и консултант в областта на електрификацията на железопътния и градски транспорт. Участвал в проектиране на нови ж.п. линии и реконструкция на ж.п. мрежата на Република България, проекти за нейното електрифициране и удвояване. Работил в областта на изграждането на нови интермодални терминали, проекти за реализиране на ж.п. връзка с ж.п. мрежата на България в големи индустриални предприятия, реконструкция на вагонни и локомотивни депа. Проектирал и участвал в изграждането на тролейбусни линии в София и страната.

Copyright © 2023 "Контактна мрежа" ЕООД - Електрификация на транспорта